MARINA DISTRICT EN DUBAI

Proyecto: Marina District Dubai
Programa: Residencial & Comercial

Torre A: 46 pisos / 43 unidades
Torre B: 59 pisos / 93 unidades

Solar: 53.175,00 m 
Construido: 43.372 m2
Tipología: Arquitectura residencial y de ocio
Localización: Dubai, U.A.E.
Estado: Diseño